تبلیغات
اگه موبایل داری بیا اینجا - كدهای مخفی در گوشیهای نوكیا
جمعه 7 مرداد 1390

كدهای مخفی در گوشیهای نوكیا

• نوشته شده توسط: زابل زابلی

كدهای مخفی در گوشیهای نوكیا

چند کد جالب برای دایورت (Divert) کردن گوشیهای نوکیا در حالات مختلف (به ادامه مطلب مراجعه نمائید) ....


#61#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشه ، تعیین شده.

#62#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشه( آنتن نباشد) تعیین شده.


#67#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشه ، تعیین شده.


#شماره*21**
divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.


#شماره*61**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.


#شماره*67**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )


نظرات()
برچسب ها: کدهای مخفی موبایلکدهای نوکیاگوشینوکیاموبایلکد موبایلNokia Secretsرمز نوکیارمزهای موبایلرمز گوشیهای نوکیاکدهای N708500N90N95 ،